Rallylydnad

Rallylydnad är en hundsport som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tävlade både Fido och Charlie i mästarklass, och 2018 så utbildade jag mig själv till rallylydnadsinstruktör. Jag har även hållit kurs i rallylydnad på en brukshundklubb. Rallylydnad är så mycket glädje för mig, jag njuter verkligen när kommunikationen med hunden fungerar och samarbetet är på topp. Och jag tycker att det är jättekul med träningen som sporrar mig att hela tiden försöka nå denna glädje och samarbetsvilja hos hunden.

Fido och jag tränar rallylydnad

Mitt mål är att även Luna ska få visa framtassarna på tävlingsplan så snart hon har åldern inne. För att få tävla så ska hunden ha uppnått 10 månaders ålder senast dagen före tävlingstillfället, vilket för Luna innebär den 25 januari 2023. Jag har därför siktat in mig på att försöka få henne startklar till våren 2023 (mars/april).

Från den 1 januari 2023 så revideras regerverket. Reglerna gäller för officiella rallylydnadstävlingar som anordnas av klubb inom SKK-organisationen. Fullständigt regeldokument finns på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

I dokumentet beskrivs grunden för rallylydnad som tävlingsform enligt följande:

Rallylydnad är baserad på glädje, kommunikation och samarbete. Det ska vara spännande och positivt att tävla.

Vid rallylydnadstävling genomför ekipaget en bana ritad av en domare i rallylydnad.

I de lägre klasserna ska banorna stimulera till fortsatt träning och tävling, i de högre klasserna ska även banans utformning i sig vara utmanande.

I rallylydnad kan hunden antingen föras på höger eller vänster sida.

Domaren ger klartecken till ekipaget att starta och därefter genomförs banan självständigt av ekipaget. Banan består av flera moment beskrivna på skyltar som illustrerar genomförandet med bild och text. Målet är att ekipaget ska genomföra banans alla moment så följsamt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna. Ekipaget ska utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet, som ska ske i ett naturligt tempo. I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, läggande etc., men hunden ska befinna sig under förarens kontroll. Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom såväl röst som kroppsspråk för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga röst- och/eller tecken.

Föraren får inte medvetet vidröra hunden. Det är inte heller tillåtet för föraren att ha godis eller föremål synligt inom banområdet, om moment inte så kräver. Vid bedömning premieras ekipagets glädje, samarbete och positiva kommunikation. Bedömning görs genom avdrag från det maximala antalet poäng. Avdragen görs bland annat för fel eller brister i utförandet av momenten.

www.brukshundklubben.se

Jag har börjat träna Luna i momenten som finns i Nybörjarklass, mer om det i senare inlägg.

Charlie och jag tränar rallylydnad
Rulla till toppen